تبلیغات
بچـــه بزرگـــــــــا - تفاوت انسان چپ دست با راست دستها

بچـــه بزرگـــــــــا
 
بیایـــــیم تا با هم، "ما" بسازیــــــــــم

چرا چپ دست یا راست دست میشویم؟

دانشمندانى كه بر روى ارجحیت استفاده از دست در انسان مطالعه مى كنند معتقدند كه چپ دست شدن یا راست دست شدن در انسان تحت تاثیر عوامل بیولوژیك و احتمالاً ژنتیكى قرار دارد. طبق دو تئورى ژنتیك مورد قبول در خصوص ارجحیت استفاده از دست در انسان، انتخاب طبیعى تكاملى به نفع افرادى كار مى كند كه كنترل زبان و لهجه در آنها در نیمكره چپ مغزشان صورت مى گیرد. با توجه به اینكه نیمكره چپ مغز كنترل كننده حركات دست راست نیز هست _ و همچنین حركات مورد نیاز براى تولید زبان نوشتارى _ بنابراین مى توان گفت توسعه تكاملى به نفع ایجاد جمعیت هایى از انسان گام برداشته است كه از نظر ژنتیكى كنترل زبان ولهجه آنها توسط نیمكره چپ مغز و از نظر ارجحیت استفاده از دست، راست دست هستند. تقریباً ۸۵ درصد از مردم، راست دست هستند. این تئورى ها همچنین سعى دارند حضور كم تعداد افراد چپ دست و همچنین ادامه این روند را در جمعیت هاى انسان توجیه كنند (حدوداً ۱۵ درصد از مردم چپ دست هستند.)

طبق تئورى ژنتیك به كار گرفته شده براى توضیح ارجحیت استفاده از دست در انسان، دو آلل یا دو شكل بروز یك ژن واقع در جایگاه ژنتیكى یكسان، وجود دارند كه راست دست بودن یا چپ دست بودن در انسان را كنترل مى كنند. یكى از این آلل ها ژن D است (براى مهارت و مسئول راست دست شدن انسان است) و آلل دیگر ژن C است (براى شانس). ژن D در جمعیت انسان غالبیت بیشترى داشته و احتمالاً مى توان آن را به عنوان قسمتى از میراث ژنتیكى یك فرد در نظر گرفت. در واقع این ژن D است كه راست دست شدن را در تعداد زیادى از افراد به پیش مى برد. احتمال حضور ژن C در داخل ذخیره ژنى انسان بسیار كمتر است اما در شرایطى كه این ژن در ذخیره ژنى یك فرد ظاهر مى شود ارجحیت استفاده از دست در فرد صاحب ژن C به طور تصادفى مشخص مى شود. افراد صاحب ژن C، ۵۰ درصد شانس راست دست شدن و ۵۰ درصد نیز شانس چپ دست شدن را دارند.

تئورى هاى به كار گرفته شده در توضیح راست دست شدن یا چپ دست شدن انسان بسیار جالب هستند چرا كه این حقیقت را یادآورى مى كنند كه ارجحیت استفاده از دست در انسان هاى صاحب ژن C (غالب چپ دست بوده و تعدادى نیز راست دست مى شوند) مى تواند تحت تاثیر فشارهاى فرهنگى و اجتماعى محیط بیرون قرار داشته باشد. این تئورى ها همچنین قادرند دلیل وجود كودكان راست دستى كه پدر و مادرشان چپ دست هستند را توضیح دهند. در صورتى كه ذخیره ژنى خانواده داراى ژن C باشد ارجحیت استفاده از دست، تحت تاثیر شانس قرار داشته و در این میان فشارهاى وارده از طرف خانواده و همچنین دیگر عوامل محیطى، شانس استفاده از یك دست را در مقابل دست دیگر افزایش مى دهد.

طبق تئورى ژنتیكى مطرح شده در این خصوص، در رابطه با ارجحیت استفاده از دست، هر نوزاد یك آلل را از هر یك از والدین خود دریافت مى كند. در صورتى كه نوزاد از هر یك از والدین خود یك آلل D دریافت كند (dd) قطعاً راست دست خواهد شد. نوزادان با ژنوتیپ Dc نیز قطعاً راست دست خواهند بود. اما در مورد افراد داراى ژنوتیپ Cc باید گفت كه این افراد یا راست دست مى شوند یا چپ دست. این تركیب هاى ژنتیكى نهایتاً باعث مى شوند كه جمعیت انسان بیشتر به سمت راست دست شدن به پیش برود حال آنكه افراد چپ دست نیز در این جمعیت وجود داشته و خواهند داشت و هیچ گاه از جمعیت حذف نخواهند شد.

 

تفاوت انسان چپ دست با راست دستها

پژوهشگران اسپانیایی در تحقیقات خود نشان دادند که افراد چپ دست خوبیهای دنیا را در نقطه مقابل راست دستها می بینند.محققان دانشگاه گرانادا با بازنگری تعداد زیادی از مطالعات مربوط به راست دستها و چپ دستها دریافتند دستی که افراد با آن می نویسند نگاه آنها را نسبت به دنیا تغییر می دهد و می تواند بر روی روش این افراد در دیدن مفاهیمی چون خوبی و بدی تاثیر بگذارد. به طوری که چپ دستها خوبی دنیا را در سمت چپ و راست دستها آن را در طرف مخالف می بینند…

برپایه این تحقیقات، تجربیات ادراکی و حرکتی به طور اجتناب ناپذیری با دستی که قدرت بیشتری دارد ارتباط دارند و تا حد چشمگیری بر روی چگونگی نگاه ما به دنیا و درک مفاهیمی چون خوبی و بدی اثر می گذارند.

چپ دستها در اقلیت قرار دارند و تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهانی را تشکیل می دهند. چپ دستی به دلیل قدرت بیشتر نیمکره راست مغز است در حالی که در راست دستها قدرت نیمکره چپ بیشتر است.

اغلب گفته می شود که این تفاوت مغزی موجب می شود که چپ دستها باهوش تر و خلاق تر از راست دستها باشند و این فکر از این ناشی شده است که بسیاری از هنرمندان و نوابغ گذشته از دست چپ (دست شیطان) استفاده می کرده اند.

در گذشته به این دلیل به دست چپ دست شیطان می گفتند که در راست دستها به عنوان یک دست از کارافتاده و بی مصرف شناخته می شده و تمام قدرت و توانایی فرد در دست راست بوده است.

به دلیل در اقلیت قرار گرفتن این افراد، از نظر فرهنگی پیش داوریهای زیادی درباره چپ دستها می شود.

اکنون این محققان اسپانیایی در بررسیهای خود نشان دادند که چپ دستها “چشم انداز چپ” دنیا را دارند.

تحقیقات گذشته دانشمندان دانشگاه استانفورد نشان می داد زمانی که از یک چپ دست خواسته می شود که اشیاء و یا افراد را با یک مفهوم ذهنی مثبت در فضای یک نمودار قرار دهد آنها را در سمت چپ قرار می دهند در حالی که مفاهیم منفی را در طرف راست می گذارند اما راست دستها مفاهیم مثبت و منفی را در جهت مخالف قرار می دهند.

همچنین در یک نقاشی، اشیاء و افرادی که طرف چپ چیده می شوند از نظر یک چپ دست همیشه مثبت هستند در حالی که برای راست دستها منفی به نظر می رسند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: “سیستم نمادگرایی دنیا بیان می دارد که راست نماد خوبی و چپ نماد بدی است. این درحالی است که تجربه حسی- حرکتی چپ دستها موجب می شود که نمادهای آنها در نقطه مقابل باشد. این نشان می دهد که نظام جهانی نمادها از سوی راست دستها تعیین شده است.

 

طبقه بندی: علمی/ خبری،  اطلاع رسانی، 
برچســـب ها: انسان چپ دست با راست دستها، تفاوت انسان چپ دست با راست دست، چپ دستها،  
نوشته شده در تاریــــخ دوشنبه 8 فروردین 1390 توسط مقداد یحیی زاده
تمامی حقوق وبسایت "بچـــه بزرگـــــا"محفوظ بوده و استفاده از مطالب موجود با ذکر منبع بلامانع میباشد
فال حافظ
< /