تبلیغات
بچـــه بزرگـــــــــا - آونگ کاتر

بچـــه بزرگـــــــــا
 
بیایـــــیم تا با هم، "ما" بسازیــــــــــم

تئوری آزمایش:

انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا که هر دو وزنه در یک طرف گیره قرار دارند آونگ را با طول های مختلف به نوسان در می آوریم . طول های ما در این آزمایش عبارتند از    ( 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 60 . 70 . 70 . 80 . 90  ) وقتی ما در تمام این طول ها آونگ را به نوسان در آوردیم برای هر کدام از آن ها دو بار زمان را محاسبه می کنیم و از زمان ها میانگین می گیریم تا آزمایش ما دقیق تر شود.

T=

بعد از این مرحله با کمک دوره تناوبی که به دست آوردیم.می توانیم شتاب ثقل را محاسبه کنیم. در این رابطه باید از فرمول

T=2

استفاده کنیم.

 

مرحله دوم هم مانند مرحله اول است با این تفاوت که وزنه ثابتی که در مرحله اول در انتهای میله قرار داشت  این بار به طرف دیگر میله می رود و باز ما با همان فاصله ها که در قسمت اول نسبت به گیره داشتیم آزمایش را به همان صورت انجام می دهیم  بعد از این مرحله نمودار هر دو مرحله را رسم می کنیم و آن ها را قطع می دهیم و با استفاده از نقاط به دست آمده شتاب ثقل را محاسبه می کنیم.

شرح مراحل آزمایش:

از دقیق ترین روشهای اندازه گیری شتاب جاذبه زمین استفاده از آونگ مرکب است و دارای این مزیت است که صرفا با اندازه گیری زمان تناوب و ابعاد آن شتاب جاذبه زمین بدست می آید. برای یک آونگ فیزیکی دوره تناوب برابر است با:

T=2

ما در این آزمایش دو مرحله داریم که تفاوت زیادی با هم ندارند . تنها تفاوت این دو مرحله در این است که  در مرحله دوم  وزنه ثابت انتهای  آونگ به سمت دیگر منتقل می شود . انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا که وزنه هادر یک سمت قرار دارند ما برای طول های مختلف از جمله  10 تا 90  آونگ را به تعداد بیست و شش بار به نوسان در می آوریم به این صورت که هر بار وزنه متحرک را در یکی از فاصله ها نسبت به گیره قرار می دهیم و آونگ را به نوسان در می آوریم سپس زمان را برای همه آن ها محاسبه می کنیم نکته مهم در این جا است که ما برای هر طول زمان را دو بار محاسبه می کنیم و میانگین را در فرمول اصلی قرار می دهیم تا آزمایش دقیق تر شود وقتی مرحله اول  به پایان رسید در مرحله دوم وزنه ثابت انتهای میله به طرف دیگر منتقل می شود و دوباره وزنه متحرک نسبت به گیره در طولهای 10 تا 90 جا به جا می شود و ما باز هم برای هر طول زمان را دو بار محاسبه می کنم. بعد از این دو مرحله ما باید نمودار هر مرحله را در یک صفحه واحد رسم کنیم و آنها را نسبت به هم قطع دهیم و از نقاط به دست آمده شتاب ثقل را محاسبه کنیم.

                                                                               

T=                 T=2

ادامه دارد...                   g =       g = 9.85

طبقه بندی: گزارش کار آزمایشگاه فیزیک1، 
نوشته شده در تاریــــخ یکشنبه 15 اسفند 1389 توسط مقداد یحیی زاده
تمامی حقوق وبسایت "بچـــه بزرگـــــا"محفوظ بوده و استفاده از مطالب موجود با ذکر منبع بلامانع میباشد
فال حافظ
< /